สวนกวี จุติกุล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  586     129

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ดอกเข้าพรรษา
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ดอกเข้าพรรษา, ต้นเข้าพรรษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ภาสกร เตือประโคน
เจ้าของผลงานร่วม :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สวนกวี จุติกุล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
8
ผู้เข้าชม
1,500
ดาวน์โหลด
937
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ดอกเข้าพรรษา 586
ดอกเข้าพรรษา 223
กะเพรา 205
กะเพรา 203
ดอกข้าพรรษา 197

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
กะเพรา 27 มีนาคม 2562
กะเพรา 27 มีนาคม 2562
กะเพรา 27 มีนาคม 2562
ดอกเข้าพรรษา 27 มีนาคม 2562
ดอกเข้าพรรษา 27 มีนาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล