อติพร สุวรรณ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  710     99

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Zaanse Schans
คำอธิบาย :  Zaase Schas หรือหมู่บ้านกังหันลมของชาวนา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำทางทิศเหนือของอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
คำสำคัญ :   หมู่บ้านกังหันลม, Netherlands, ประเทศเนเธอร์แลนด์, Zaanse Schans
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   อติพร สุวรรณ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
23
ผู้เข้าชม
3,088
ดาวน์โหลด
2,015
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Zaanse Schans 710
Keukenhof 181
Keukenhof 155
Keukenhof 150
Dinant 147

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Zaanse Schans 30 เมษายน 2562
Zaanse Schans 30 เมษายน 2562
Zaanse Schans 30 เมษายน 2562
Zaanse Schans 30 เมษายน 2562
Zaanse Schans 30 เมษายน 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล