มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  8,200
  244

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สเต็กปลาแซลมอน
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   สเต็กปลาแซลมอน, สเต็กปลา, ปลาแซลมอน, อาหาร, Salmon Steak
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
411
ผู้เข้าชม
50,393
ดาวน์โหลด
15,008
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สเต็กปลาแซลมอน 8,200
ชุดตรวจโควิด-19 1,142
ชุดตรวจโควิด-19 666
สเต็กปลาแซลมอน 419
สปาเกตตีเพสโต้ซอส 408

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
นิทรรศการผลงานศิลปะ 1 สิงหาคม 2565
นิทรรศการผลงานศิลปะ 1 สิงหาคม 2565
นิทรรศการผลงานศิลปะ 1 สิงหาคม 2565
นิทรรศการผลงานศิลปะ 1 สิงหาคม 2565
นิทรรศการผลงานศิลปะ 1 สิงหาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล