อัญชลี น่วมด้วง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,132
  781

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน ตุ๊กตาชาววัง (แบบประยุกต์) "ภูมิสิริ"
คำอธิบาย :  เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำตุ๊กตาชาววังแบบประยุกต์ "ภูมิสิริ" โดยชาวบ้าน บ้านบางเสด็จ
คำสำคัญ :   อ่างทอง, บางเสด็จ, ปั้นดิน, ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง, ป่าโมก, ตุ๊กตาชาววัง, งานปั้น
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
เจ้าของผลงานร่วม :   พิรญาณ์ น่วมด้วง, สันติ สวนศรี, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, นิศารัตน์ เอกรักษา, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, อัญชลี น่วมด้วง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
10
ผู้เข้าชม
4,154
ดาวน์โหลด
2,845
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน ตุ๊กตาชาววัง (แบบประยุกต์) \"ภูมิสิริ\" 1,132
การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 573
การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 571
การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 532
การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 439

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน ตุ๊กตาชาววัง (แบบประยุกต์) "ภูมิสิริ" 29 ธันวาคม 2562
การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 26 ธันวาคม 2562
การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 26 ธันวาคม 2562
การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 26 ธันวาคม 2562
การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 26 ธันวาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน ตุ๊กตาชาววัง (แบบประยุกต์) "ภูมิสิริ" 1,132 781
2 การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 573 403
3 การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 571 363
4 การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 532 346
5 การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 439 262
6 การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 408 311
7 การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 407 272
8 การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 354 233
9 การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 353 239
10 การทำตุ๊กตาชาววังในรูปแบบประยุกต์ 349 262