โครงการ BRT

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  7,166
  529

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  รอขย้ำ
คำอธิบาย :  แมงมุมปูเขียว (Oxytate sp) ตัวจิ๋ว กำลังเฝ้ารอเหยื่อในท่าเตรียมพร้อม แมงมุมปูเขียวจะตั้งท่านี้ให้เห็นในตอนกลางคืน ซึ่งมืดสนิทเหยื่อจะมองไม่เห็นมันด้วยความที่มันตัวแบน สีเขียว และนิ่ง ส่วนในเวลากลางวันมันจะแนบตัวเองไว้ใต้ใบไม้ ภาพแมงมุมปูเขียวในท่านี้มุมแสงนี้ต้องเข้าไปใกล้จนสามารถยื่นแฟลชไปอีกด้านหนึ่งของตัวแบบได้ (กล้องอยู่มือขวา แมงมุมอยู่ตรงหน้า แฟลชใช้มือซ้ายถือแฟลชอ้อมไปด้านหลังแมงมุม) แสงแฟลชที่ยิงผ่านตัวแบบมาทำให้ตัวแบบดูใสและเรืองรอง ซึ่งทำได้ค่อนข้างยากเพราะแมงมุมนี้ไวต่อการสั่นสะเทือนเป็นอย่างมาก
คำสำคัญ :   แมงมุมปูเขียว, แมงมุม, Oxytate sp, นักล่ายามราตรี, แมง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศีลาวุธ ดำรงศิริ
เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการ BRT
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
5,698
ผู้เข้าชม
174,780
ดาวน์โหลด
125,569
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
รอขย้ำ 7,166
Padina sp. 1,631
อ้าปากกว้างๆซิ 1,085
ลีลารักแมลงวัน 1,069
ร้อยโทดาวทะเล 990

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
รอยเท้าสัตว์มีกระดูกสันหลัง ยุคครีเตเชียสตอนต้น (100 ล้านปี) ที่ห้วยด่านชุม จังหวัดนครพนม 11 ตุลาคม 2564
การสำรวจและศึกษาสังคมราที่ทำไห้เนื้อไม้ผุในพื้นที่ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (R _252121) 26 สิงหาคม 2564
วิทยานิพนธ์ สังคมของอาร์โทรปอดในดินในป่าไม่ถูกรบกวนและป่าถูกรบกวน 24 สิงหาคม 2564
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บและจุลชีพก่อโรคที่มีเห็บเป็นพาหะ (T 252060) 23 สิงหาคม 2564
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ วิทยานิพนธ์ ลักษณะสัณฐานบางประการ และความหลากหลายทางพันธุกรรม (T 253034) 23 สิงหาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล