โครงการ BRT

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,410
  365

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  รอขย้ำ
คำอธิบาย :  แมงมุมปูเขียว (Oxytate sp) ตัวจิ๋ว กำลังเฝ้ารอเหยื่อในท่าเตรียมพร้อม แมงมุมปูเขียวจะตั้งท่านี้ให้เห็นในตอนกลางคืน ซึ่งมืดสนิทเหยื่อจะมองไม่เห็นมันด้วยความที่มันตัวแบน สีเขียว และนิ่ง ส่วนในเวลากลางวันมันจะแนบตัวเองไว้ใต้ใบไม้ ภาพแมงมุมปูเขียวในท่านี้มุมแสงนี้ต้องเข้าไปใกล้จนสามารถยื่นแฟลชไปอีกด้านหนึ่งของตัวแบบได้ (กล้องอยู่มือขวา แมงมุมอยู่ตรงหน้า แฟลชใช้มือซ้ายถือแฟลชอ้อมไปด้านหลังแมงมุม) แสงแฟลชที่ยิงผ่านตัวแบบมาทำให้ตัวแบบดูใสและเรืองรอง ซึ่งทำได้ค่อนข้างยากเพราะแมงมุมนี้ไวต่อการสั่นสะเทือนเป็นอย่างมาก
คำสำคัญ :   แมงมุมปูเขียว, แมงมุม, Oxytate sp, นักล่ายามราตรี, แมง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศีลาวุธ ดำรงศิริ
เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการ BRT
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
365
ผู้เข้าชม
44,995
ดาวน์โหลด
55,174
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
รอขย้ำ 1,410
Padina sp. 633
ลีลารักแมลงวัน 515
ค่างแว่นถิ่นใต้ 469
ร้อยโทดาวทะเล 451

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ป่าไม้ 31 กรกฎาคม 2564
ป่าไม้ 31 กรกฎาคม 2564
ป่าไม้ 31 กรกฎาคม 2564
ป่าไม้ 31 กรกฎาคม 2564
ป่าไม้ 31 กรกฎาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล