ธนกร ลีลาธรรม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,942
  1,523

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
ชื่อเรื่อง :  การทำขนมหวัก
คำอธิบาย :  ขนมหวัก ทำจากแป้งถั่วเหลืองผสมกับแป้งข้าวจ้าว ใส่ไส้ที่ทำจากถั่วงอก หมูสับ
คำสำคัญ :   อาหารถิ่นตรัง, อาหารชาวกันตัง, ขนมประจำถิ่น, อาหารท้องถิ่น, อาหารประจำถิ่น, ขนมประเภททอด, อาหารถิ่นกันตัง, ของทอดทานมื้อเช้า, ขนมหวัก, ขนมท้องถิ่น, อาหารชาวกันตัง, ขนมประจำถิ่น, อาหารท้องถิ่น, อาหารประจำถิ่น, ขนมประเภททอด, อาหารถิ่นกันตัง, ของทอดทานมื้อเช้า, ขนมหวัก, ขนมท้องถิ่น, การทำอาหารประจำถิ่นกันตัง, การทำขนมประจำถิ่นกันตัง, การทำขนมหวัก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ธนกร ลีลาธรรม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล