เกรียงศักดิ์ พงษ์ไทย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  8,411
  301

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การรำแก้บนนอกสถานที่
คำอธิบาย :  การรำแก้บน ณ สถานที่ที่เจ้าภาพได้ว่าจ้าง
คำสำคัญ :   รำ, รำแก้บน, แก้บน, รำถวายมือ, ละครชาตรี, พิธีกรรม, นางรำ, บนบาน, คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, นอกสถานที่
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เจ้าของผลงานร่วม :   คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, เกรียงศักดิ์ พงษ์ไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
522
ผู้เข้าชม
58,078
ดาวน์โหลด
21,023
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การรำแก้บนนอกสถานที่ 8,411
การรำแก้บนนอกสถานที่ 942
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 595
การรำแก้บนนอกสถานที่ 573
การรำแก้บนนอกสถานที่ 551

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การรำแก้บนนอกสถานที่ 11 ตุลาคม 2563
การรำแก้บนนอกสถานที่ 11 ตุลาคม 2563
การรำแก้บนนอกสถานที่ 11 ตุลาคม 2563
การรำแก้บนนอกสถานที่ 11 ตุลาคม 2563
การรำแก้บนนอกสถานที่ 11 ตุลาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล