Amulet 2u

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  12,634
  4,649

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พระปิดตาวัดศาลาครืน ปี พ.ศ.๒๕๒๑ พิธี๒๑
คำอธิบาย :  พระปิดตาวัดศาลาครืน ปี พ.ศ.๒๕๒๑ พิธี๒๑\หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลีพระราชสังวราภิมณฑ์ (โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ)\ข้อมูลประกอบภาพ Amulet 2uภาพถ่าย Chalermchai Suebpogdechผลงานร่วม The Team 1990\พอดีบทความนี้ผมได้เขียนไว้ใน Amulet 2uเมื่อวันที่ 08 ส.ค. 48 ก็นำมาลงไว้ในบล็อกส่วนตัวกันข้อมูลในamulet2uจะหายครับ….กระทู้ในเวปอมูเลททูยู\ตามที่นิตยสารพระที่ได้พบเจอแล้วนำมาสรุปคือ๑.นิตยสาร พระเครื่องประยุกต์ ฉบับที่ ๑๐ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๑ หน้าที่ ๒๒ “พระปิดตาญาณวิมลลาภผลพูนทวี เพื่อพัฒนาวัดศาลาครืน”๒.นิตยสาร ปาฎิหารย์พระเครื่อง ฉบับในปี พ.ศ.๒๕๒๒(ในเล่ม ไม่ได้ระบุปีและฉบับ ผมคาดเดาจากการดูในหน้าที่พูดถึงการประชาสัมพันธ์พิธีปลุกเสกที่เขียนไว้) หน้าที่ ๕และ ๒๗พอจะสรุปได้ว่า ในปี พ.ศ.๒๕๒๑ และ๒๕๒๒ มีพิธีปลุกเสกปีละครั้ง***พระปิดตาญาณวิมลลาภผลพูนทวี พ.ศ.๒๕๒๑***ในปีพ.ศ.๒๕๒๑ ทางวัดศาลาครืนได้มีการสร้างหอประชุมใหญ่และกุฏิวิปัสสนากรรมฐาน ๑๘ หลัง ในเดือนตุลาคม โดยมอบพระเครื่องเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่เสียสละทุนทรัพย์รวมการกุศลหลวงปู่โต๊ะได้มอบผงวิเศษและเส้นเกษาซึ่งท่านได้มาปลงผมที่วัดศาลาครืนเมื่อ ๒๙ กค.๒๕๒๐สำหรับการปลุกเสกนั้น หลวงปู่โต๊ะได้ปลุกเสกเดี่ยวเมื่อวันที่ ๒ กย. พ.ศ.๒๕๒๑ตั้งแต่ ๗.๐๐ น.ถึง ๙.๐๐ น. และในตอนบ่ายหลวงปู่โต๊ะได้มาปลุกเสกซ้ำ โดยมีสมเด็จพระญาณสังวรร่วมปลุกเสกอยู่ด้วย ๓๐ นาที ต่อจากนั้นหลวงปู่โต๊ะได้หยุดพักและปลุกเสกซ้ำอีกตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น.ถึง ๒๑.๓๐ น.จึงออกจากญาณ\หลังจากหลวงปู่โต๊ะเสร็จจากพิธีปลุกเสกนั้นมีญาติโยมสาธุ รอให้ท่านลงกระหม่อมและขอของดีกัน แต่หลวงปู่กลับไม่ทำให้และบอกว่า”วันนี้เป็นวันฤกษ์ฉันของดการทำให้พวกเธอ” ท่านพระอธิการวิเชียรจึงเรียบถามหลวงปู่หลังจากนั้นว่าเป็นด้วยเหตุใด หลวงปู่กล่าวว่า”ตอนที่ฉันปลุกเสกนั้นฉันมีนิมิตว่ามีคนนุ่งขาวห่มขาวผิวพรรณเปล่งปลั่งงดงามเดินเข้ามาในพิธีด้วย” แสดงให้เห็นว่าเทวดาหรือเจ้าที่ เจ้าของวัดมารับรู้พิธีนี้ด้วยอย่างแน่นอน สมจริงดังคำที่หลวงปู่โต๊ะเคยพูดเมื่อเวลาปลุกเสกที่วัดนี้ว่า”ที่นี่ร่มเย็นดีฉันชอบมานั่งปรก”พุทธลักษณะสังเขปด้านหน้า เป็นรูปพระควัมบดีประทับนั่งลอยองค์อยู่ในกรอบรูปไข่ ไม่มีเส้นลวด ขนาบข้างด้วยลายกนกและเมตตามหาอำนาจด้านหลัง ตรงกลางประทับด้วยยันต์ตรีนิสิงเหและยันต์มหาอำนาจอันนิรันตราย มีตัวหนังสือว่า “ที่ระลึก”อยู่ด้านบน และตัวหนังสือว่า”วัดศาลาครืน”อยู่ด้านล่างส่วนสูง จากฐานถึงยอด ๔๐ มม.ส่วนกว้าง ตรงกลาง ๓๐ มม.รายการวัตถุมงคล(ไม่ได้ระบุจำนวนให้ทราบ)๑.พระปิดตาลายกนกข้างและอุข้าง ลงรักปิดทองฝังตะกรุดเงิน๒.พระปิดตาลายกนกข้างและอุข้าง ธรรมดาฝังตะกรุดเงิน๓.พระปิดตาพิเศษนั่งลอยองค์ ฐานบัวสองชั้นฝังตะกรุดเงินด้านหน้าที่ฐาน๔.พระปิดตาคะแนนเล็ก๕.เหรียญหลวงพ่อสี่เข่า เงิน,นวโลหะและทองแดง
คำสำคัญ :   พระ, พระเครื่อง, หลวงปู่โต๊ะ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   Amulet 2u
เจ้าของผลงานร่วม :   Chalermchai Suebpongdech, The Team 1990
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล