Suda Thongnil

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  7,023
  695

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เหรียญเสมาหลังยันต์ตรีนิสิงเห หลวงปู่โต๊ะ เนื้อทองแดง วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2517
คำอธิบาย :  ชื่อภาพ : เหรียญเสมาหลังยันต์ตรีนิสิงเห หลวงปู่โต๊ะ เนื้อทองแดง วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2517 หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พระราชสังวราภิมณฑ์ (โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ) ข้อมูลภาพและภาพประกอบ Suda Thogil ผลงานร่วม The Team 1990 โมฬี บุญเจนวรกิจ เหรียญเสมาหลังยันต์ตรีนิสิงเห. หลวงปู่ โต๊ะฯ เนื้อทองแดง ประวัติพอสังเขป เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก ในงานทำบุญฉลองอายุ ครบ 88 ปี ของหลวงโต๊ะเมื่อปี พ.ศ. 2517 ลักษณะเหรียญเป็น รูปทรงเสมา ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่นั่งเต็มองค์ ด้านหลังเป็นยันต์ตรีนิสิงเห โดยปกติเหรียญรุ่นนี้ใบหน้าหลวงปู่จะดูตื้นๆ ไมค่อยคมช้และปลายจมูกจะไม่ โด่งแหลมเหมือนเหรียญพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งเกิดมาจากแม่พิมพในการปั้มเหรียญ มีจำนวนในการจัดสร้างดังนี้ - เนื้อทองคำ จำนวน 199 เหรียญ - เนื้อนาก จำนวน 50 เหรียญ - เนื้อเงิน จำนวน 500 เหรียญ - เนื้อนวโลหะ จำนวน 1,500 เหรียญ เนื้อทองแดง จำนวน 20,000 เหรียญ โดยมีหลักในการพิจารณาแยกบล็อค ดังนี้ - เหรียญเสมาหลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ (บล็อนวะนิยมสุด) จะมีรอยเส้นแตกคม ๆ วิ่งเป็นแนวโค้งด้านหลังเหรียญ ตรงบริเวณตัว หนังสือคำว่า เดือน 5 2517 โดยให้ยึดเส้นนี้เป็นหลัก (บล็อกนี้จะไม่มีปรากฎในเนื้อทองคำ หรือ เนื้อเงิน และในเนื้อทองแดง) - เหรียญเสมาหลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง (บล็อคขีด) จะมีขีดรอบหัวยันต์ตรีบริเวณด้านหลังตรงกลางแถวบน ซึ่งจะเป็นบล็อคที่นิยมที่สดในเนื้อทองแดง (บล็อคนี้มักจะพบในเนื้อทองดำ , เนื้อ เงิน , เนื้อทองแดง เหรียญเสมาหลังยันต์ตรี หลวงปู่ โต๊ะ ปี พ.ศ.2517 พุทธคุณโดดเด่นทาง ด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ แคล้วคลาดเป็นเลิศ ของดีที่น่าสะสม พุทธคุณล้ำค่า
คำสำคัญ :   พระ, พระเครื่อง, ของสะสม, หลวงปู่โต๊ะ, เหรียญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   Suda Thongnil
เจ้าของผลงานร่วม :   The Team 1990, โมฬี บุญเจนวรกิจ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
3
ผู้เข้าชม
4,851
ดาวน์โหลด
757
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เหรียญเสมาหลังยันต์ตรีนิสิงเห หลวงปู่โต๊ะ เนื้อทองแดง วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2517 7,023
เหรียญเสมาหลังยันต์ตรีนิสิงเห หลวงปู่โต๊ะ เนื้อทองแดง วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2517 1,020
เหรียญเสมาหลังยันต์ตรีนิสิงเห หลวงปู่โต๊ะ เนื้อทองแดง วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2517 520

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เหรียญเสมาหลังยันต์ตรีนิสิงเห หลวงปู่โต๊ะ เนื้อทองแดง วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2517 15 กุมภาพันธ์ 2564
เหรียญเสมาหลังยันต์ตรีนิสิงเห หลวงปู่โต๊ะ เนื้อทองแดง วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2517 15 กุมภาพันธ์ 2564
เหรียญเสมาหลังยันต์ตรีนิสิงเห หลวงปู่โต๊ะ เนื้อทองแดง วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2517 15 กุมภาพันธ์ 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล