มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,295
  103

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แป้งข้าวโพด - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   science experiment, การทดลองวิทยาศาสตร์, ปฐมวัย, littlescientistshouse, NSM, วิทยาศาสตร์, บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, SDGs, การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
เจ้าของผลงานร่วม :   มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), บี.กริม กรุ๊ป, บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
103
ผู้เข้าชม
10,035
ดาวน์โหลด
4,964
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
แป้งข้าวโพด - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 1,295
แปรงฟันกันเถอะ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 240
บ้านหกเหลี่ยมของผึ้ง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 209
วิหคเหินฟ้า - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 197
อากาศลอยน้ำได้ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 191

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ยางเด้งดึ๋ง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 14 ตุลาคม 2564
แม่เหล็กจอมพลัง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 14 ตุลาคม 2564
เม็ดโฟมผู้พิทักษ์ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 14 ตุลาคม 2564
มะนาวเปรี้ยวจี๊ด - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 14 ตุลาคม 2564
มหัศจรรย์กระดาษไข - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 14 ตุลาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 แป้งข้าวโพด - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 1,295 103
2 แปรงฟันกันเถอะ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 240 28
3 บ้านหกเหลี่ยมของผึ้ง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 209 106
4 วิหคเหินฟ้า - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 197 84
5 อากาศลอยน้ำได้ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 191 71
6 ลมจอมพลัง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 187 87
7 ใบบัวสุดมหัศจรรย์ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 184 105
8 เจ้าตูบยอดนักวิ่ง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 177 92
9 แว่นขยาย - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 170 88
10 ถุงลมกันกระแทก - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 169 72