มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,817
  344

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แป้งข้าวโพด - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   science experiment, การทดลองวิทยาศาสตร์, ปฐมวัย, littlescientistshouse, NSM, วิทยาศาสตร์, บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, SDGs, การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
เจ้าของผลงานร่วม :   มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), บี.กริม กรุ๊ป, บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
128
ผู้เข้าชม
36,376
ดาวน์โหลด
11,845
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
แป้งข้าวโพด - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5,817
แปรงฟันกันเถอะ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 699
เปลือกไข่มหัศจรรย์ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 690
น้ำอัดลมซู่ซ่า - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 689
เสียงดัง เสียงเบา - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 659

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
หิ่งห้อยวิบวับ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 29 ตุลาคม 2564
หอยทาก...ตัวเหนียวหนึบ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 29 ตุลาคม 2564
หลอด - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 29 ตุลาคม 2564
หน้ากากอนามัย - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 29 ตุลาคม 2564
หนวดเหนียวหนึบ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 29 ตุลาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 แป้งข้าวโพด - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5,817 344
2 แปรงฟันกันเถอะ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 699 148
3 เปลือกไข่มหัศจรรย์ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 690 146
4 น้ำอัดลมซู่ซ่า - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 689 128
5 เสียงดัง เสียงเบา - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 659 134
6 หิ่งห้อยวิบวับ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 649 200
7 แว่นขยาย - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 630 215
8 หน้ากากอนามัย - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 611 178
9 มะนาวเปรี้ยวจี๊ด - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 540 140
10 บ้านหกเหลี่ยมของผึ้ง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 540 279