พระอาจารย์ชยสาโร

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  355     177

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ชีวิตที่ดีที่สุด
คำอธิบาย :  ชีวิตที่ดีที่สุด จากธรรมเทศนาในการปฏิบัติธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการ โดยชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง
คำสำคัญ :   พระธรรมเทศนา, ธรรมะ, ชีวิต, การใช้ชีวิต, ศีล, ปัญญา, สมาธิ, หนังสือธรรมะ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   พระอาจารย์ชยสาโร
เจ้าของผลงานร่วม :   ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
361
ดาวน์โหลด
177
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ชีวิตที่ดีที่สุด 355

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ชีวิตที่ดีที่สุด 21 เมษายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ชีวิตที่ดีที่สุด 355 177