วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,210
  179

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  การแสดงลิเกทรงเครื่อง
คำอธิบาย :  

การแสดงลิเกทรงเครื่อง ของ คณะกรณ์กัญจนรัตน์ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน เพลงปี่พิฆาต ในรายการ ลีลาศิลป์ ศิลปินพื้นบ้าน สถานีวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

คำสำคัญ :   การแสดงพื้นบ้าน, พระอภัยมณี, ลิเก, การแสดง, ลิเกทรงเครื่อง, ฤษี, พระฤษี, พระเจ้าตา, เกาะแก้วพิสดาร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   คณะกรณ์กัญจนรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม :   สันติ สวนศรี, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, บ้านเครื่องครูรัตน์, ไอยเรศ งามแฉล้ม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
95
ผู้เข้าชม
20,097
ดาวน์โหลด
6,262
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 4,210
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 572
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 557
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 546
วงดนตรีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่อง 529

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 14 สิงหาคม 2564
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 14 สิงหาคม 2564
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 14 สิงหาคม 2564
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 14 สิงหาคม 2564
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 14 สิงหาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล