พุธทรัพย์ มณีศรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,474
  307

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  สวนสะพานลอยฟ้า ไปเยี่ยมชมกันแล้วหรือยังครับ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   สะพานลอยฟ้า, สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์, สะพานพระพุทธยอดฟ้า, สวนลอยฟ้า, พื้นที่สีเขียว, สวนสาธารณะลอยฟ้า, ท่องเที่ยว
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   พุธทรัพย์ มณีศรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ผลงานทั้งหมด
157
ผู้เข้าชม
41,775
ดาวน์โหลด
13,656
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สวนสะพานลอยฟ้า ไปเยี่ยมชมกันแล้วหรือยังครับ 5,474
การบริการของรัฐวิสาหกิจ 1,403
ครูวิทยาศาสตร์ 623
การวิเคราะห์ข้อมูลมีผลต่อการวินิจฉัยสั่งการอย่างไร 479
การสร้างครู ตอนที่ 2 446

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Power Bank กับมาตรฐานของการท่าอากาศยานของประเทศไทย 6 กรกฎาคม 2565
โปรดตรวจสอบทั้งทัวร์เทศและทัวร์ไทยเถิดครับ 6 กรกฎาคม 2565
ชาตินี้จะได้ขึ้นภูกระดึงด้วยกระเช้าไฟฟ้าไหมหนอ 6 กรกฎาคม 2565
กิโลเมตรที่ศูนย์ : ประเทศไทยมีกับเขาไหม 6 กรกฎาคม 2565
มาช่วยทำให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประสบผลสำเร็จกันเถอะ 23 มิถุนายน 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 สวนสะพานลอยฟ้า ไปเยี่ยมชมกันแล้วหรือยังครับ 5,474 307
2 การบริการของรัฐวิสาหกิจ 1,403 133
3 ครูวิทยาศาสตร์ 623 227
4 การวิเคราะห์ข้อมูลมีผลต่อการวินิจฉัยสั่งการอย่างไร 479 180
5 การสร้างครู ตอนที่ 2 446 164
6 5 สัปดาห์ ในอเมริกาใต้ ตอนที่ 7 Catetinho : บ้านหลังแรกในกรุงบราซิลเลีย 434 174
7 จากแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ : ตามไปดูที่กระบี่ 427 290
8 5 สัปดาห์ ในอเมริกาใต้ ตอนที่ 2 การเดินทางที่แสนไกลและยาวนาน 423 222
9 ความรักเพื่อน 410 174
10 ลวดดัดฟัน 409 148