พุธทรัพย์ มณีศรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,606
  126

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  สวนสะพานลอยฟ้า ไปเยี่ยมชมกันแล้วหรือยังครับ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   สะพานลอยฟ้า, สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์, สะพานพระพุทธยอดฟ้า, สวนลอยฟ้า, พื้นที่สีเขียว, สวนสาธารณะลอยฟ้า, ท่องเที่ยว
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   พุธทรัพย์ มณีศรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 สวนสะพานลอยฟ้า ไปเยี่ยมชมกันแล้วหรือยังครับ 1,606 126
2 ครูวิทยาศาสตร์ 338 85
3 การบริการของรัฐวิสาหกิจ 201 32
4 การวิเคราะห์ข้อมูลมีผลต่อการวินิจฉัยสั่งการอย่างไร 200 80
5 5 สัปดาห์ ในอเมริกาใต้ ตอนที่ 7 Catetinho : บ้านหลังแรกในกรุงบราซิลเลีย 180 60
6 การสร้างครู ตอนที่ 2 170 70
7 ความรักเพื่อน 165 74
8 ความลำบากสร้างความอดทน 163 81
9 จากแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ : ตามไปดูที่กระบี่ 163 134
10 5 สัปดาห์ ในอเมริกาใต้ ตอนที่ 2 การเดินทางที่แสนไกลและยาวนาน 163 84