พุธทรัพย์ มณีศรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,604
  126

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  สวนสะพานลอยฟ้า ไปเยี่ยมชมกันแล้วหรือยังครับ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   สะพานลอยฟ้า, สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์, สะพานพระพุทธยอดฟ้า, สวนลอยฟ้า, พื้นที่สีเขียว, สวนสาธารณะลอยฟ้า, ท่องเที่ยว
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   พุธทรัพย์ มณีศรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
21 นึกว่าได้ไปพุทธคยา ประเทศอินเดีย : ตามไปดูที่กระบี่ 135 132
22 ตอนที่ 3 จากชุมชนริมน้ำถึงพลอยจันทบุรี : UNSEEN จันทบุรี 131 60
23 5 สัปดาห์ ในอเมริกาใต้ ตอนที่ 5 รอบๆ บราซิลเลีย 130 52
24 ฟังด้วยหู ดูด้วยตา ศรัทธาก็จะเกิด 127 73
25 วันครู 127 57
26 โอกาส 121 56
27 ไปแช่บ่อน้ำพุร้อนเค็ม คลองท่อม หนึ่งเดียวในประเทศไทย กันเถิดครับ 121 101
28 เพชรดีต้องผ่านการเจียระไน 120 87
29 หาวิธีการอย่างอื่นใช้แทนบริการ Call Center เถิดครับ 118 52
30 การสร้างครู ตอนที่ 3 118 54