ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  806     130

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Safety Net ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย
คำอธิบาย :  

อินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่สำคัญในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตของยุคโลกไร้พรมแดน มีทั้งข้อดีและข้อที่ต้องพึงสังวรหรือระมัดระวังในข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดังรุนแรงต่อธุรกิจหรือต่อตัวท่านเอง ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ

  1. การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดกับคอมพิวเตอร์
  2. ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
  3. การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
  4. ปัญหาและภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ : หนังสือมีให้บริการนั่งอ่านที่ห้องสมุดกลาง สวทช.

คำสำคัญ :   อินเทอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์, ความปลอดภัย, ออนไลน์, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, เทคโนโลยี, ทรัพย์สินทางปัญญา, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, NECTEC, ศอ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
452
ดาวน์โหลด
67
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Safety Net ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย 806

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Safety Net ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย 12 ตุลาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 Safety Net ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย 806 130