ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  260     38

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ไวมาก ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT
คำอธิบาย :  

"ไวมาก" (Wireless sesor etwork for Maagemet ad Remote Cotrol: WiMaRC) คือระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ แสดงผลแบบเรียลไทม์ (Real Time) ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Applicatio) โดยเก็บข้อมูลและรูปภาพผว่าน IoT Cloud Platform เพื่อติดตาม วิเคราะห์และบริหารจัดการในรูปแบบดิจิทัล รองรับเซนเซอร์หลากหลายรูปแบบ

ระบบ "ไวมาก" สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในหลายด้าน อาทิ ด้านการเกษตร ใช้ในการตรวจวัดสภาวะแวดล้อม ความชื้นและอุณหภูมิดิน ใช้ได้ทั้งระบบการปลูกในโรงเรือนและแปลงเปิด พร้อมทั้งระบบควบคุมอัตโนมัติและรูปภาพการเจริญเติบโต เป็นต้น

พัฒนาโดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

คำสำคัญ :   agritec, เกษตรกร, เทคโนโลยีทางการเกษตร, เกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร, สท., DAT, NECTEC, ศอ., WiMaRC, ไวมาก, IoT, ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล
เจ้าของผลงานร่วม :   สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   Poster
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
142
ดาวน์โหลด
19
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ไวมาก ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT 260

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไวมาก ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT 13 ตุลาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล