กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ทีมวิจัยน้ำยางและวัสดุยาง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  611     70

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สารบีเทพ (BeThEPS)
คำอธิบาย :  

สารรักษาสภาพน้ำยาง "BeThEPS" พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยืดอายุน้ำยางสด ทดแทนการใช้แอมโมเนียและโซเดียมซัลไฟต์ ลดความเสียหายจากการแปรรูปยางแผ่น เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

วิจัยและพัฒนาโดย : กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ทีมวิจัยน้ำยางและวัสดุยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

คำสำคัญ :   agritec, เกษตรกร, เทคโนโลยีทางการเกษตร, เกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร, สท., สารรักษาสภาพน้ำยาง, BeThEPS, การแปรรูปยาง, ยางพารา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ทีมวิจัยน้ำยางและวัสดุยาง
เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
343
ดาวน์โหลด
36
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สารบีเทพ (BeThEPS) 611

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สารบีเทพ (BeThEPS) 21 ตุลาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 สารบีเทพ (BeThEPS) 611 70