สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  733     112

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565)
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
412
ดาวน์โหลด
58
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) 733

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) 21 ตุลาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) 733 112