เทอร์โบ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  443     60

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การบริการของรัฐวิสาหกิจ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   การบริการของรัฐวิสาหกิจ, รัฐวิสาหกิจ, วารสารข้าราชการ, สำนักงาน ก.พ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   พุธทรัพย์ มณีศรี
เจ้าของผลงานร่วม :   เทอร์โบ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ผลงานทั้งหมด
14
ผู้เข้าชม
1,438
ดาวน์โหลด
485
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การบริการของรัฐวิสาหกิจ 443
เงินค่าประกันของรัฐวิสาหกิจ 160
การใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ 136
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 122
เกษียณแล้ว แต่ยังไม่ยอมเกษียณ 119

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ร้านขายของเก่า 4 มกราคม 2565
สารพัดบ่น 4 มกราคม 2565
ส้วมในโรงพยาบาล 4 มกราคม 2565
โทรศัพท์สายด่วน 1598 16 ธันวาคม 2564
Carpool 11 ธันวาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล