กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  704     76

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  รายงานประจำปี ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   annaul report 2020
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
เจ้าของผลงานร่วม :   กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
9
ผู้เข้าชม
2,209
ดาวน์โหลด
525
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
รายงานประจำปี ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 704
๘๖ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 297
๘๕ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 275
๘๘ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 261
๘๒ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 258

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การเสริมสร้างประชาธิปไตยในครอบครัว 19 พฤษภาคม 2565
วันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 19 พฤษภาคม 2565
จัดตั้งสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี 24 กุมภาพันธ์ 2565
๘๖ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 14 ธันวาคม 2564
๘๒ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 14 ธันวาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 รายงานประจำปี ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 704 76
2 ๘๖ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 297 96
3 ๘๕ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 275 82
4 ๘๘ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 261 73
5 ๘๒ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 258 60
6 ๘๙ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 231 86
7 จัดตั้งสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี 190 52
8 การเสริมสร้างประชาธิปไตยในครอบครัว 18 6
9 วันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 8 4