สุรพล จันทร์ดวงดี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,344
  86

-  File 1
-  File 2
-  File 3
ชื่อเรื่อง :  ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่
คำอธิบาย :  

ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ภาพมุมสูงจากพารามอเตอร์ โดย ร่มบินอุตรดิตถ์ 3 อาจารย์สุรพล จันทร์ดวงดี ถ่ายเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564)

คำสำคัญ :   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัย, สถาบันอุดมศึกษา, ภาพมุมสูงจากพารามอเตอร์, ภาพมุมสูง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุรพล จันทร์ดวงดี
เจ้าของผลงานร่วม :   จริยา ทิพย์หทัย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
144
ผู้เข้าชม
9,651
ดาวน์โหลด
5,002
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่ 1,344
สวนซากุระ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่ 177
พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัย 172
ไร่ดอกทานตะวัน ลุงเสงี่ยม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 163
พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัย 160

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ภาพมุมสูง วัดพระปรางค์ (วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร) อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 25 พฤศจิกายน 2564
ภาพมุมสูง วัดพระปรางค์ (วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร) อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 25 พฤศจิกายน 2564
ภาพมุมสูง วัดพระปรางค์ (วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร) อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 25 พฤศจิกายน 2564
พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัย 24 พฤศจิกายน 2564
พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัย 24 พฤศจิกายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่ 1,344 86
2 สวนซากุระ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่ 177 61
3 พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัย 172 92
4 ไร่ดอกทานตะวัน ลุงเสงี่ยม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 163 62
5 พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัย 160 75
6 ภาพมุมสูง การก่อสร้างเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ 156 153
7 ภาพมุมสูง ศูนย์ปฎิบัติธรรมม่อนธาตุ 153 113
8 ภาพมุมสูงพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล 124 130
9 ภาพมุมสูง วัดพระปรางค์ (วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร) อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 120 73
10 ภาพมุมสูง วัดป่ายาง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 117 88