ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,527
  724

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เล็บ-เครื่องแต่งกายมโนราห์
คำอธิบาย :  เล็บ เป็นเครื่องสวมนิ้วมือให้โค้งงามคล้ายเล็บกินนร กินรี ทำด้วยทองเหลืองหรือเงิน อาจต่อปลายด้วยหวายที่มีลูกปัดร้อยสอดสีไว้พองาม นิยมสวมมือละ 4 นิ้ว (ยกเว้นหัวแม่มือ)
คำสำคัญ :   เล็บ, มโนราห์, โนราห์, เครื่องแต่งกายมโนราห์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   นุรุณ จำปากลาย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
244
ผู้เข้าชม
25,814
ดาวน์โหลด
12,039
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เล็บ-เครื่องแต่งกายมโนราห์ 5,527
ห้องประชุมระเบียงบรรณ_ม.วลัยลักษณ์ 562
วัดสระประดิษฐ์ 554
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 465
Drone_ม.วลัยลักษณ์ 463

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เสมา 30 มีนาคม 2565
บานบุรีม่วง 30 มีนาคม 2565
หมากผู้หมากเมีย 30 มีนาคม 2565
หมวกตุรกี 30 มีนาคม 2565
ใบไม้สีทอง 30 มีนาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล