วัดสระประดิษฐ์

418      356
 
Creative Commons License
วัดสระประดิษฐ์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดสระประดิษฐ์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดสระประดิษฐ์ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : จังหวัดนครศรีธรรมราช, วัด, วัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช, วัดสระประดิษฐ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์. (2559). วัดสระประดิษฐ์, 13 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32703
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์. (2559). "วัดสระประดิษฐ์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32703. (13 กันยายน 2559)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์. "วัดสระประดิษฐ์". 13 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32703.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดสระประดิษฐ์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว