ขวัญใจ เนียมพิทักษ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,294
  1,514

-  File 1
-  File 2
-  File 3
ชื่อเรื่อง :  เรือแจวขุดจำลอง
คำอธิบาย :  เรือแจวขุดจำลอง
คำสำคัญ :   เรือแจวขุดจำลอง, ศิลปหัตถกรรม, งานฝีมือ, งานไม้
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ประไพ เนียมพิทักษ์
เจ้าของผลงานร่วม :   ขวัญใจ เนียมพิทักษ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
601
ผู้เข้าชม
36,236
ดาวน์โหลด
43,241
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เรือแจวขุดจำลอง 2,294
เรือแจวขุดจำลอง 414
เรือแจวขุดจำลอง 374
เรือแจวขุดจำลอง 373
เรือแจวขุดจำลอง 345

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
พืชผักสมุนไพร 23 กรกฎาคม 2564
ปลาสลิดทอด 23 กรกฎาคม 2564
ปลาสลิดทอด 23 กรกฎาคม 2564
พืชผักสมุนไพร 23 กรกฎาคม 2564
พืชผักสมุนไพร 23 กรกฎาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล