โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,546
  765

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  พลานาเรีย
คำอธิบาย :  พลานาเรีย (อังกฤษ: Plaaria) เป็นชื่อสามัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมแพลทีเฮลมินธิส เป็นหนอนตัวแบนที่อยู่ในชั้นเทอเบลลาเรียที่ไม่เป็นปรสิต แต่บางครั้งก็ใช้เป็นชื่อสามัญของสกุล Dugesia[1] เป็นเทอเบลลาเรียกลุ่มที่มีสำไส้แตกเป็นสามแขนง อาศัยอยู่ในน้ำจืด ดำรงชีวิตเป็นอิสระ เคลื่อนที่โดยการคืบคลานไปบนพื้นผิว กินสัตว์อื่นเป็นอาหารมีเส้นประสาททางด้านท้องเพียงคู่เดียวอ้างอิงจาก วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี
คำสำคัญ :   พลานาเรีย, หนอนตัวแบน, สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กุลภัสสร์ แก่นนาคำ
เจ้าของผลงานร่วม :   โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
69
ผู้เข้าชม
18,121
ดาวน์โหลด
18,352
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พลานาเรีย 4,546
พระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้ม 771
ดอกไม้หลากสี 717
สนามกีฬา รร.แก่นนครวิทยาลัย 447
สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง 341

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
พระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้ม 10 มิถุนายน 2563
แม่โขง 10 มิถุนายน 2563
ทิวทัศน์ยามค่ำคืน 10 มิถุนายน 2563
สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง 10 มิถุนายน 2563
ดอกไม้ 10 มิถุนายน 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล