พลานาเรีย

9,080      1,269
 
Creative Commons License
พลานาเรีย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : พลานาเรีย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พลานาเรีย (อังกฤษ: Planarian) เป็นชื่อสามัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมแพลทีเฮลมินธิส เป็นหนอนตัวแบนที่อยู่ในชั้นเทอเบลลาเรียที่ไม่เป็นปรสิต แต่บางครั้งก็ใช้เป็นชื่อสามัญของสกุล Dugesia[1] เป็นเทอเบลลาเรียกลุ่มที่มีสำไส้แตกเป็นสามแขนง อาศัยอยู่ในน้ำจืด ดำรงชีวิตเป็นอิสระ เคลื่อนที่โดยการคืบคลานไปบนพื้นผิว กินสัตว์อื่นเป็นอาหารมีเส้นประสาททางด้านท้องเพียงคู่เดียวอ้างอิงจาก วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนอนตัวแบน, สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, พลานาเรีย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กุลภัสสร์ แก่นนาคำ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กุลภัสสร์ แก่นนาคำ, โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย. (2559). พลานาเรีย, 9 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/37574
กุลภัสสร์ แก่นนาคำ, โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย. (2559). "พลานาเรีย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/37574. (9 มิถุนายน 2563)
กุลภัสสร์ แก่นนาคำ, โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย. "พลานาเรีย". 9 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/37574.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พลานาเรีย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว