นายภาสกร เตือประโคน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,435
  450

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ต้นกัลปพฤกษ์
คำอธิบาย :  เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Cassia bakeriaa Craib ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู เมื่อโรยจะกลายเป็นสีขาว ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว
คำสำคัญ :   ต้นกัลปพฤกษ์, กัลปพฤกษ์, การเพาะปลูก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   นายภาสกร เตือประโคน
เจ้าของผลงานร่วม :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
10
ผู้เข้าชม
4,852
ดาวน์โหลด
4,108
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ต้นกัลปพฤกษ์ 1,435
ต้นกล้ากัลปพฤกษ์ 692
เมล็ดกัลปพฤกษ์ 477
เมล็ดกัลปพฤกษ์ 465
เมล็ดกัลพฤกษ์ 428

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ต้นกล้ากัลปพฤกษ์ 10 มิถุนายน 2563
ต้นกัลปพฤกษ์ 10 มิถุนายน 2563
ต้นกล้ากัลปพฤกษ์ 10 มิถุนายน 2563
ประเพณีเชียงกลาง 10 มิถุนายน 2563
เมล็ดกัลปพฤกษ์ 10 มิถุนายน 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล