ต้นกล้ากัลปพฤกษ์

394      867
 
Creative Commons License
ต้นกล้ากัลปพฤกษ์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : ต้นกล้ากัลปพฤกษ์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Cassia bakeriana Craib ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู เมื่อโรยจะกลายเป็นสีขาว ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การเพาะปลูก, ต้นกล้า, ต้นกล้ากัลปพฤกษ์, กัลปพฤกษ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นายภาสกร เตือประโคน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นายภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2559). ต้นกล้ากัลปพฤกษ์, 10 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/39431
นายภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2559). "ต้นกล้ากัลปพฤกษ์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/39431. (10 มิถุนายน 2563)
นายภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. "ต้นกล้ากัลปพฤกษ์". 10 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/39431.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ต้นกล้ากัลปพฤกษ์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว