มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,759
  590

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
คำอธิบาย :  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ
คำสำคัญ :   อาจาริยานุสรณ์, พระเทพวิทยาคม, หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ, งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) 4,759 590
2 ต้นกัลปพฤกษ์ 1,437 450
3 การวิจัยแปรรูปวัตถุดิบอินทรีย์โดยไส้เดือนดินเพื่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังแบบปลอดภัย 1,147 556
4 การจัดการเพลี้ยแป้งแบบผสมผสานด้วยเชื้อราขาว Beauveria bassiana ในการผลิตมันสำปะหลังแบบให้น้ำ 1,076 436
5 ข้าวภูเรือ 16 1,013 310
6 ผลของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในระบบการผลิตมันสำปะหลัง 1,000 377
7 ครุย มข. สำหรับอาจารย์ 928 1,620
8 การปลูกพริก 730 162
9 ต้นกล้ากัลปพฤกษ์ 692 425
10 ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง 682 303