จินตนา เย็นสวัสดิ์

398      198
 
Creative Commons License
จินตนา เย็นสวัสดิ์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : จินตนา เย็นสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : จินตนา เย็นสวัสดิ์, จินตนา ปากไฟ, หมอลำ, ศิลปินมรดกอีสาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภาสกร เตือประโคน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2560). จินตนา เย็นสวัสดิ์, 20 สิงหาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/121213
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2560). "จินตนา เย็นสวัสดิ์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/121213. (20 สิงหาคม 2563)
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. "จินตนา เย็นสวัสดิ์". 20 สิงหาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/121213.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : จินตนา เย็นสวัสดิ์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว