มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,213
  572

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
คำอธิบาย :  อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ
คำสำคัญ :   อาจาริยานุสรณ์, พระเทพวิทยาคม, หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ, งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
139
ผู้เข้าชม
30,366
ดาวน์โหลด
28,722
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
อาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) 3,213
ต้นกัลปพฤกษ์ 1,155
การวิจัยแปรรูปวัตถุดิบอินทรีย์โดยไส้เดือนดินเพื่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังแบบปลอดภัย 825
ผลของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในระบบการผลิตมันสำปะหลัง 786
การจัดการเพลี้ยแป้งแบบผสมผสานด้วยเชื้อราขาว Beauveria bassiana ในการผลิตมันสำปะหลังแบบให้น้ำ 756

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การปลูกพริก 21 ตุลาคม 2564
กระทง 20 สิงหาคม 2563
กระทง 20 สิงหาคม 2563
ลอยกระทง มข. 20 สิงหาคม 2563
จินตนา เย็นสวัสดิ์ 20 สิงหาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล