หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  6,620
  15,545

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
-  File 7
-  File 8
-  File 9
-  File 10
-  File 11
-  File 12
-  File 13
-  File 14
-  File 15
-  File 16
-  File 17
-  File 18
-  File 19
-  File 20
-  File 21
-  File 22
-  File 23
-  File 24
ชื่อเรื่อง :  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2546
คำอธิบาย :  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2546 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ (ไฟล์ภาพแสกนจากฟิล์ม)
คำสำคัญ :   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
249
ผู้เข้าชม
45,815
ดาวน์โหลด
270,102
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2546 6,620
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2542 614
ในหลวงกับมข. 553
ในหลวงกับมข. 541
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2544 524

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2546 14 สิงหาคม 2563
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2545 14 สิงหาคม 2563
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2544 14 สิงหาคม 2563
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2544 14 สิงหาคม 2563
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2542 14 สิงหาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล