พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2546

5,847      15,388
 
Creative Commons License
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2546 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2546
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2546 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ (ไฟล์ภาพแสกนจากฟิล์ม)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2560). พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2546, 14 สิงหาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/56339
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2560). "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2546". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/56339. (14 สิงหาคม 2563)
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น. "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2546". 14 สิงหาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/56339.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2546

ไม่พบข้อมูลการรีวิว