สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  21,200
  2,687

-  File 1
-  File 2
-  File 3
ชื่อเรื่อง :  ผ้าไหมมัดหมี่ลายข้าวหลามตัด
คำอธิบาย :  ได้รับความอนุเคราะห์ให้บันทึกภาพและเก็บข้อมูลจาก นายคมกฤช ฤทธิ์ขจร พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
คำสำคัญ :   ผ้าไหม, ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าไหมมัดหมี่ลายข้าวหลามตัด, ลายข้าวหลามตัด, พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   คมกฤช ฤทธิ์ขจร
เจ้าของผลงานร่วม :   พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
1,565
ผู้เข้าชม
346,200
ดาวน์โหลด
630,796
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ผ้าไหมมัดหมี่ลายข้าวหลามตัด 21,200
อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8,334
ชนี 7,714
เก๋งจีน 6,999
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร2546 6,621

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
กุหลาบ 29 สิงหาคม 2564
กุหลาบ 29 สิงหาคม 2564
กุหลาบ 29 สิงหาคม 2564
กุหลาบ 29 สิงหาคม 2564
กุหลาบ 29 สิงหาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล