ผ้าไหมมัดหมี่ลายข้าวหลามตัด

24,363      2,706
 
Creative Commons License
ผ้าไหมมัดหมี่ลายข้าวหลามตัด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : ผ้าไหมมัดหมี่ลายข้าวหลามตัด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ได้รับความอนุเคราะห์ให้บันทึกภาพและเก็บข้อมูลจาก นายคมกฤช ฤทธิ์ขจร พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผ้าไหมมัดหมี่ลายข้าวหลามตัด, ผ้าไหม, พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ, ผ้าไหมมัดหมี่, ลายข้าวหลามตัด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คมกฤช ฤทธิ์ขจร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คมกฤช ฤทธิ์ขจร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ. (2559). ผ้าไหมมัดหมี่ลายข้าวหลามตัด, 4 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/36512
คมกฤช ฤทธิ์ขจร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ. (2559). "ผ้าไหมมัดหมี่ลายข้าวหลามตัด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/36512. (4 มิถุนายน 2563)
คมกฤช ฤทธิ์ขจร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ. "ผ้าไหมมัดหมี่ลายข้าวหลามตัด". 4 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/36512.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ผ้าไหมมัดหมี่ลายข้าวหลามตัด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว