กบย่าง

1,586      1,004
 
Creative Commons License
กบย่าง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : กบย่าง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : กบย่าง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กบย่าง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยศยาดา สิทธิวงษ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2559). กบย่าง, 4 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28857
ยศยาดา สิทธิวงษ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2559). "กบย่าง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28857. (4 มิถุนายน 2563)
ยศยาดา สิทธิวงษ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น. "กบย่าง". 4 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28857.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (1,050)
จำนวนผู้เข้าชม (530)
จำนวนผู้เข้าชม (468)

รีวิว : กบย่าง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว