รัตนา ห้วยหงษ์ทอง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,809
  356

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ, Statue of Liberty, เกาะลิเบอร์ตี้, นครนิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   รัตนา ห้วยหงษ์ทอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล