อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

3,877      406
 
Creative Commons License
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Statue of Liberty, นครนิวยอร์ก, เกาะลิเบอร์ตี้, สหรัฐอเมริกา, อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : รัตนา ห้วยหงษ์ทอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
รัตนา ห้วยหงษ์ทอง. (2561). อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ, 4 สิงหาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103327
รัตนา ห้วยหงษ์ทอง. (2561). "อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103327. (4 สิงหาคม 2561)
รัตนา ห้วยหงษ์ทอง. "อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ". 4 สิงหาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103327.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว