นงลักษณ์ ประทีปทอง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  7,633
  6,378

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
ชื่อเรื่อง :  มะขามคางคก
คำอธิบาย :  มะขามคางคก
คำสำคัญ :   มะขามคางคก, ต้นไม้
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   นงลักษณ์ ประทีปทอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
238
ผู้เข้าชม
55,195
ดาวน์โหลด
42,509
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
มะขามคางคก 7,633
กระต่ายขูดมะพร้าว 1,415
เมี่ยงคำ กลีบบัวหลวง ใบชะพลู 1,281
สื่อแนะนำการทำอาหาร : กุ้งหวาน 776
เตารีดเหล็กแบบใส่ถ่านไฟ 763

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ลูกหยี 24 กันยายน 2562
ห่อหมกปลาอินทรี 23 กันยายน 2562
ปลาอินทรี 23 กันยายน 2562
ปลาอินทรี 23 กันยายน 2562
กุ้งทอด 23 กันยายน 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล