มะขามคางคก

5,012      6,004
 
Creative Commons License
มะขามคางคก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : มะขามคางคก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : มะขามคางคก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ต้นไม้, มะขามคางคก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นงลักษณ์ ประทีปทอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นงลักษณ์ ประทีปทอง. (2560). มะขามคางคก, 15 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/59954
นงลักษณ์ ประทีปทอง. (2560). "มะขามคางคก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/59954. (15 พฤษภาคม 2560)
นงลักษณ์ ประทีปทอง. "มะขามคางคก". 15 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/59954.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (8,240)
จำนวนผู้เข้าชม (4,345)

รีวิว : มะขามคางคก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว