สาขาพืชไร่, คณะเกษตรศาสตร์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,140
  316

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ข้าวภูเรือ 16
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ข้าว, พันธุ์ข้าว, ภูเรือ 16
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   จิรวัฒน์ สนิทชน
เจ้าของผลงานร่วม :   สาขาพืชไร่, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
12
ผู้เข้าชม
4,398
ดาวน์โหลด
3,122
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ข้าวภูเรือ 16 1,140
ลายเส้น 844
ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง 734
ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง 556
ข้าวเหนียวดำม้ง 343

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ลายเส้น 18 สิงหาคม 2563
ข้าวมะลิไร่ 4 มิถุนายน 2563
ข้าวแดง 4 มิถุนายน 2563
ข้าวลืมวัว 4 มิถุนายน 2563
ข้าวเหนียวดำม้ง 4 มิถุนายน 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล