ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง

555      302
 
Creative Commons License
ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พันธุ์ข้าวพื้นเมือง, พันธุ์ข้าว, พญาลืมแกง, ข้าว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง, สาขาพืชไร่, คณะเกษตรศาสตร์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน, โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง, สาขาพืชไร่, คณะเกษตรศาสตร์. (2559). ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง, 4 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/49706
อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน, โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง, สาขาพืชไร่, คณะเกษตรศาสตร์. (2559). "ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/49706. (4 มิถุนายน 2563)
อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน, โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง, สาขาพืชไร่, คณะเกษตรศาสตร์. "ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง". 4 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/49706.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ข้าวพันธุ์พญาลืมแกง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว