สุขเกษม อุยโต

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,449
  2,434

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ช่างสลักเงิน ย่านถนนวัวลาย เชียงใหม่
คำอธิบาย :  ช่างสลักเงิน ย่านถนนวัวลาย เชียงใหม่
คำสำคัญ :   ช่างสลักเงิน, ย่านถนนวัวลาย, เชียงใหม่, ช่างฝีมือ, ช่างพื้นบ้าน, งานฝีมือ, ศิลปหัตถกรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุขเกษม อุยโต
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
68
ผู้เข้าชม
19,276
ดาวน์โหลด
17,503
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ช่างสลักเงิน ย่านถนนวัวลาย เชียงใหม่ 2,449
Art and Art-Industry in Siam 1,222
รศ. สน สีมาตรัง 711
ซุ้มกำแพงแก้ว วัดมกุฏกษัตริยาราม พระนคร 659
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยาราม 529

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
หอยทาก 2 กรกฎาคม 2562
มังกร 15 มีนาคม 2562
นาคา 15 มีนาคม 2562
ประกาศนียบัตร 15 มกราคม 2562
ประกาศนียบัตร 15 มกราคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล