โยธิน วสุลีวรรณ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  6,319
  756

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  กล้วยไม้ป่า
คำอธิบาย :  ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ ดอกไม้ป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว ที่ราบสูงบอละเวน เมืองปากซอง ประเทศลาว
คำสำคัญ :   ความหลากหลายทางชีวภาพ, ดอกไม้ป่า, พรรณไม้, ต้นไม้, ดอกไม้, อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว, ที่ราบสูงบอละเวน, เมืองปากซอง, ประเทศลาว
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   จิระเดช กันพรม
เจ้าของผลงานร่วม :   โยธิน วสุลีวรรณ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
240
ผู้เข้าชม
37,683
ดาวน์โหลด
36,893
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
กล้วยไม้ป่า 6,319
อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว สปป.ลาว 566
อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว สปป.ลาว 544
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชกินแมลง 504
ทากดูดเลือด 489

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เห็ด 22 มีนาคม 2560
เห็ด 22 มีนาคม 2560
เห็ดเผาะ 22 มีนาคม 2560
เห็ด 22 มีนาคม 2560
เห็ด 22 มีนาคม 2560
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล