กล้วยไม้ป่า

13,813      1,196
 
Creative Commons License
กล้วยไม้ป่า ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : กล้วยไม้ป่า
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ ดอกไม้ป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว ที่ราบสูงบอละเวน เมืองปากซอง ประเทศลาว
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดอกไม้ป่า, ความหลากหลายทางชีวภาพ, ที่ราบสูงบอละเวน, อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว, ดอกไม้, ต้นไม้, พรรณไม้, เมืองปากซอง, ประเทศลาว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จิระเดช กันพรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โยธิน วสุลีวรรณ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จิระเดช กันพรม, โยธิน วสุลีวรรณ์. (2560). กล้วยไม้ป่า, 20 มีนาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/56202
จิระเดช กันพรม, โยธิน วสุลีวรรณ์. (2560). "กล้วยไม้ป่า". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/56202. (20 มีนาคม 2560)
จิระเดช กันพรม, โยธิน วสุลีวรรณ์. "กล้วยไม้ป่า". 20 มีนาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/56202.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : กล้วยไม้ป่า

ไม่พบข้อมูลการรีวิว