ภาสธร ยาวโนภาส

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  34,454
  14,095

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โครงงานทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มไล่ยุง
คำอธิบาย :  โครงงานทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มไล่ยุง ของเด็กชายปภิณวิช ยาวโนภาส
คำสำคัญ :   โครงงานทางวิทยาศาสตร์, เปลือกส้มไล่ยุง, กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์, การทดลอง, การเรียนที่นักเรียนเป็นฐาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ภาสธร ยาวโนภาส
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
41
ผู้เข้าชม
45,579
ดาวน์โหลด
24,301
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มไล่ยุง 34,454
ต้นมันปา 825
นักเรียน ป1/1 วาดรูปนกเพนกวิน 617
สุภาษิตไทย: กบเลือกนาย 594
สุภาษิตไทย: ฝนทั่งให้เป็นเข็ม 583

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
หญ้าหัวงอก 20 ธันวาคม 2560
หญ้าหัวงอก 20 ธันวาคม 2560
ใกล้ค่ำ...อีสานบ้านเฮา 20 ธันวาคม 2560
ใกล้ค่ำ...อีสานบ้านเฮา 20 ธันวาคม 2560
หญ้าหัวงอก 20 ธันวาคม 2560
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล