โครงงานทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มไล่ยุง

42,096      15,117
 
Creative Commons License
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มไล่ยุง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : โครงงานทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มไล่ยุง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : โครงงานทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มไล่ยุง ของเด็กชายปภิณวิช ยาวโนภาส
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โครงงานทางวิทยาศาสตร์, การทดลอง, กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์, การเรียนที่นักเรียนเป็นฐาน, เปลือกส้มไล่ยุง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภาสธร ยาวโนภาส
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภาสธร ยาวโนภาส. (2559). โครงงานทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มไล่ยุง, 10 เมษายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/19082
ภาสธร ยาวโนภาส. (2559). "โครงงานทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มไล่ยุง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/19082. (10 เมษายน 2559)
ภาสธร ยาวโนภาส. "โครงงานทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มไล่ยุง". 10 เมษายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/19082.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โครงงานทางวิทยาศาสตร์ เปลือกส้มไล่ยุง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว