ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,753
  599

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  สอนวาดรูป วาดท่าทาง
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   สอนวาดรูป, ศิลปะ, วาดรูป, รูปคน, เด็ก, เรียนวาดรูป, วาดภาพ, drawing, ตัดเส้น, เดิน, นั่ง, วิ่ง, หัวเราะ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช
เจ้าของผลงานร่วม :   DE Channel
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
47
ผู้เข้าชม
36,877
ดาวน์โหลด
15,089
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สอนวาดรูป วาดท่าทาง 9,753
สอนวาดการ์ตูนจากรูปทรงวงรี 1,700
สอนวาดการ์ตูนจากรูปพริก 1,349
สอนวาดรูป ไปโรงเรียน 1,245
สอนวาดรูป วาดสิ่งของ 1,196

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สอนระบายผักบุ้ง 25 มีนาคม 2565
สอนระบายสีไก่ต้มไหว้ตรุษจีน 8 กุมภาพันธ์ 2565
สอนวาดสมุนไพรต่าง ๆ 8 ตุลาคม 2564
สอนวาดผักแสดงอารมณ์ 13 กันยายน 2564
สอนวาดและระบายสีต้นเตยหอม 7 กรกฎาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล