สอนวาดตะไคร้

599      336
 
Creative Commons License
สอนวาดตะไคร้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สอนวาดตะไคร้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สีไม้, ศิลปะ, ระบายสี, เรียนศิลปะกับครูติ๊ก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช. (2564). สอนวาดตะไคร้, 22 มีนาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/222680
ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช. (2564). "สอนวาดตะไคร้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/222680. (22 มีนาคม 2564)
ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช. "สอนวาดตะไคร้". 22 มีนาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/222680.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สอนวาดตะไคร้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว